Re: [Hỏi đáp] Tại sao bị giật màn hình phụ khi xài 2 màn.…

Re: Hỏi đáp Tại sao bị giật màn hình phụ khi xài 2 màn. vote con plasma tần số quét cao, màu sắc ik chang crt làm đồ họa tốt nhưng chỉ có nhược điểm là khó kiếm và ăn điện :beauty::beauty:.

by:

Jakarta

Re: [Hỏi đáp] Tại sao bị giật màn hình phụ khi xài 2 màn.
vote con plasma tần số quét cao, màu sắc ik chang crt làm đồ họa tốt nhưng chỉ có nhược điểm là khó kiếm và ăn điện :beauty::beauty:.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *